top of page
Parroquia de Sant Pau Mataró

SANT PAU

CULTES

HORARI DE MISSES A SANT PAU

ALTRES CELEBRACIONS I SAGRAMENTS

Dies feines:

19:00h

Dissabtes i vespres de festius:

19:00h

Diumenges i Solemnitats:

09:30h

(2n. diumenge Missa amb infants, durant el curs)

 

Pregària del Rosari i mes de Maria (Maig):

de dilluns a dissabte a les 19:00h

Exposició del Santíssim (excepte Quaresma):

tots els primers divendres de mes al final de la Missa

Via Crucis (conmés durant la Quaresma)

tots els divendres al final de la Missa

CONFESIONS

Temps d'Advent i Quaresma una celebració comunitària del perdó amb confessió i absolució individuals. També podeu demanar ser atesos abans de la Missa.

bottom of page