top of page
Parroquia de Sant Pau Mataró

SANT  SIMÓ

FUNERALS

La nostra comunitat cristian vol consolar-vos amb paraules de fe, sabem que si Jesús ha vençut la mort, també aquells qui creuen en Ell la venceran.

El dolor i la pena són signes de l'afecte vers les persones; l'esperança en la vida eterna i la misericòrdia del Pare són proba de la nostra fe.

 

El tanatori de Mataró ofereix els serveis religiosos exequials, així hi tot si voleu que les exequies d'un difunt vostre siguin a la parròquia, teniu les portes obertes, més encara si aquesta persona era un fidel que sovintejava la nostra comunitat parroquial. També en el cas de que desitgeu, segons les nostres possibilitats, que les exequies al Tanatori les celebri un mossèn de la nostra parròquia.

Sigui com sigui caldrà que contacteu amb nosaltres, millor per telefòn, per posar-nos d'acord.

Ens trobem sovint amb families que demanen celebrar una Missa funeral per un difunt a la parròquia, estem a la vostra disposició, acompanyar-vos en el dolor és també un testimoni de fe i d'amor. Cal que contacteu amb nosaltres per fixar el dia i la Missa.

bottom of page