top of page
Parroquia de Sant Pau Mataró

SANT PAU

CÁRITAS

El Concili Vaticà II renovava quelcom que a estat, de moltes formes i maneres, una preocupació de l'Església de tots els temps: l'opció preferencial pels pobres.

Hi ha moltes menes de pobresa. L'Evangeli quan es refereix als qui pateixen les pobreses humanes diu "aquests més petits", i deixa molt clar que el que fem a favor d'ells ho fem a favor de Crist.

Actualment a la nostra parròquia tenim dues vies d'atenció:

- El centre d'acollida Sant Pau, inicialment dedicat als

africans, posteriorment s'hi afegiria l'atenció als magrebins,

i actualment obert a tothom (tallers, reforç escolar, català,

castellà, perruqueria i cuina).

Per saber més de les seves activitats podeu adreçar-vos a:

           

           Centre d'acollida Sant Pau

            Bombers Madern i Clariana, 4

            08304 Mataró

            93. 174 71 25

- Cáritas parroquial, atenent especialment el banc d'aliments, coordinat per Cáritas Interparroquial de Mataró (CIM) i ajuda puntual en casos de necesitat greu.

Posa't en contacte amb nosaltres per informar-te de com poder rebre aquesta atenció

- Reforç escolar, adreçat a nens i nenes en situació de famílies desestructurades

bottom of page