PNL

A partir dels anys cinquanta van sorgir diversos sistemes psicològics d'ajuda i desenvolupament personal, d'ells els més reconeguts en l'actualitat són la Teràpia Gelstalt, la Hipnosis Ericksoniana, l'Anàlisi Transaccional i la Teràpia Familiar Sistemàtica.


La Programació Neurolingüística (PNL) pren els elements més eficaços comuns a tots ells i els engloba en un mètode creat per John Grinder i Richard Bandler en els anys setanta. Els seus principis concerneixen a tots els camps de la comunicació humana –des de l'educació a les relacions comercials- i abasta a tots els nivells, des dels aspectes no verbals fins als objectius de vida.


La PNL procura incidir en els vessants bàsics del funcionament humà – els programes mentals, el sistema neuronal i el llenguatge- amb la finalitat que puguem millorar la nostra manera de relacionar-nos amb la realitat que ens envolta, amb els altres i amb nosaltres mateixos. Tenint en compte que els principis i tècniques que proposa són vàlids en la mesura que siguin útils per a cada persona, les seves propostes no comporten una imposició als nostres esquemes mentals, més aviat són eines perquè aquests esquemes mentals ens ajudin en lloc de limitar-nos.