IM

La intel·ligència per a què?... La resposta més ràpida la trobem en el sentit originari de la paraula: entre (intel-intus) i escollir, llegir (legere), en conseqüència per triar entre diverses opcions que coneixem. Així, a través del record d'experiències anteriors, podem imaginar possible situacions semblants de futur, de manera que puguem avançar en l'afectiu, el personal i en el laboral.

La intel·ligència es desenvolupa per l'aprenentatge, la comprensió, l'elecció; de manera que puguem respondre davant els reptes, superar els límits de la simple reacció, adaptar-nos a realitats noves, resoldre dificultats, aconseguir objectius, planificar, produir, inventar, crear, desenvolupar qualitats, prendre decisions, respondre a la nostra necessitat i les de l'entorn, conèixer-nos a nosaltres mateixos.

A diferència de l’instint d'altres éssers vius, la intel·ligència humana procura noves realitats que comporten un encadenat de reptes a superar. La intel·ligència humana es va construint a si mateixa a mesura que va trobant-se amb nous reptes.

A partir de 1983 la psicologia moderna es va plantejar la tesi que dins de la intel·ligència humana hi hagués diferents formes d'intel·ligència, naixeria així el concepte d'intel·ligències múltiples (Howard Gardner). Formes interdependents entre si, totes elles presents en la persona encara que en un desenvolupament diferent.

Amb la recerca posterior es van individuar vuit tipus d'intel·ligència:

a) Intel·ligència lingüística


b) Intel·ligència musical


c) Intel·ligència lògic-matemàtica


d) Intel·ligència corporal i kinestésica


i) Intel·ligència espacial i visual


f) Intel·ligència intrapersonal (emocional)


g) Intel·ligència interpersonal (social)


h) Intel·ligència naturista (ecològica)

Recentment (2000-08) s'ha introduït un novè tipus d'intel·ligència:

i) Intel·ligència espiritual (transcendent)

Conèixer la complexitat de la nostra intel·ligència en les seves formes múltiples ens ajudarà a desenvolupar totes les nostres capacitats intelectivas i així mateix el nostre coneixement personal i la millor forma que siguem capaços de respondre als reptes diaris, amb l'objectiu d'una major realització personal.