COACHING

El coaching és un procés en el qual un professional acreditat acompanya a una altra persona a gestionar un canvi en la seva vida. En aquest procés es treballa amb diferents tècniques i eines perquè la persona afavoreixi aquells recursos i habilitats que té en si mateixa, de manera que li ajudin a gestionar millor els diversos aspectes de la seva vida i progressar.

 

 

Coaching Personal (LifeCoaching): dirigit a totes les àrees de la vida de la persona
Coaching Grupal: per potenciar les habilitats de cada persona compartides amb el grup.
Coaching de parella: dirigit a les àrees afectiva, de convivència i de comunicació en la parella.
Coaching Familiar: per gestionar millor els diversos aspectes del nucli familiar.
Coaching d'equips: per potenciar les competències i habilitats de l'equip.
Coaching executiu: desenvolupament d'habilitats directives
Coaching laboral: se centra a l'àrea professional
Coaching per a emprenedors: per a l'inici de projectes professionals